Παρουσίαση Διαδικτυακών Υπηρεσιών και WCF στο ΕΜΠ

Σήμερα είχαμε την χαρά να παρουσιάσουμε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services) στο μάθημα του Διαδικτυακού Προγραμματισμού της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ.

Παρουσιαστές ήμασταν εγώ (Ηρακλής Ψαρουδάκης), ο Ανδρέας Μπότσικας και ο Βασίλης Σταυρουλάκης.

Ο Ανδρέας μας παρουσίασε τα εξής:

 • Μια εισαγωγή στα Web Services (έννοιες όπως SOAP, WSDL, UDDI) και το WCF (Windows Communication Foundation)
 • Ένα μικρό πρόγραμμα για εισαγωγή στην C#
 • Πως να αναπτύξουμε ένα WCF Web Service σε .ΝΕΤ 4.0. Συγκεκριμένα το MathService για την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων.
 • Πως μπορούμε να σηκώσουμε ένα WCF Web Service:
  • Μέσω του Visual Studio ASP.NET Development Server
  • Μέσω μιας οποιασδήποτε .ΝΕΤ εφαρμογής η οποία “τρέχει” την υπηρεσία

Στο δικό μου μέρος της παρουσίασης, και παίρνοντας την σκυτάλη από τον Ανδρέα, επικεντρώθηκα στα εξής:

 • Έδειξα το SimpleService project, το οποίο περιλαμβάνει 2 WCF Web Services:
  • Το MathService όπως του Ανδρέα
  • Το NorthwindService το οποίο εκθέτει δεδομένα από τη βάση δεδομένων Northwind
 • Έδειξα πως μπορούν, πολλές .ΝΕΤ εφαρμογές, πολύ εύκολα να αλληλεπιδράσουν με τις παραπάνω WCF υπηρεσίες. Οι τεχνολογίες που έδειξα εν τάχει ήταν οι εξής:
  • Windows Forms
  • WPF (Windows Presentation Foundation)
  • Silverlight
  • Windows Phone 7
 • Μετά προχώρησα στην ανάπτυξη ενός Java client για τις παραπάνω υπηρεσίες. Χρησιμοποιήσαμε Axis2 και αναπτύξαμε με Eclipse και Tomcat.
 • Έπειτα έδειξα πως μπορούμε εύκολα να αναπτύξουμε το MathService σε Java.
 • Στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης, επικεντρώθηκα σε μια καινούργια τεχνολογία της Microsoft, τα WCF RIA Services. Αναπτύξαμε μια μικρή εφαρμογή Silverlight η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή για να αυτοματοποιήση την παραγωγή ενός WCF Service που προσφέρει δυνατότητες τροποποίησης των δεδομένων της εφαρμογής με εύκολο και αυτοματοποιημένο τρόπο.

Ο Βασίλης έδειξε:

 • Τί είναι το REST στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες
  • Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε HTTP headers και verbs για την αλληλεπίδραση με την Διαδικτυακή Υπηρεσία
 • Πως μπορεί το WCF να υποστηρίξει REST Web Services
 • Δυνατότητα JSON endpoints

Αρχεία

Στο εξής αρχείο, μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση μου και τα projects μου, καθώς και την παρουσίαση και τα projects του Ανδρέα.

Σημείωση: Στα notes της παρουσίασης μου, θα βρείτε σε κάποια slides βήματα για το πως να αναπαράγετε το project στο δικό σας υπολογιστή.

Τα αρχεία της παρουσίασης του Βασίλη θα τα βρείτε στα εξής δύο links (1 και 2).

Ευχαριστούμε τους φοιτητές που μας παρακολούθησαν! Για οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Updated:

Leave a comment